Author Archive

„GRAD BORAČ – BORAČKI KRŠ“

Written by admin on 12. октобра 2019.. Posted in NASLOVNA

PLAN AKCIJE
Naziv akcije: „Grad Borač – Borački krš“
Trajanje akcije: jedan dan
Datum izvođenja akcije: 20. oktobar 2019. godine (nedelja)
Prevoz: minibus- bus
Cena akcije: od 800,00 do 1200.00 din (u zavisnosti od broja učesnika cena se usklađuje)
Mesto izvođenja: opština Knić, selo Borač – 320 mnv

Planina-brdo: Borački Krš 515 mnv
Geografske koordinate: 43° 57′ 50″ severne geografske širine.
20° 36′ 30″ istočne geografske dužin.
– po Griniču-
Uspon: 198 m.
Spust: 198 m.
Vreme potrebno za uspon 1 sat
Vreme potrebno za spust 40 minuta

PROGRAM AKCIJE
Okupljanje u Požarevcu na autobuskoj stanici, putovanje do s. Borač, obilazak kuće „puk. Vranića“, uspon na Borački krš, na vrhu ručak iz ranca i boravak oko 2 časa ,povratak i obilazak crkve Sv. Arhangela Gavrila. Nakon kraćeg odmora pokret i prilaženje Boračkom vrhu (564 mnv) pešačenjem od centra sela Borač u dužino oko2 km. Uspon na Borački vrh, kratki odmor, povratak u s. Borač. Nakon povratka, razgledanje s. Borač, odmor, okrepljenje. Povratak u Požarevac
Aktivnosti se vrše po satnici akcije. Svi učesnici su dužni da se pridržavaju programa i satnice akcije kao i uputstva vođe akcije.

PRAVAC KRETANjA – DOLASKA U BORAČ

Autobuska stanica u Požarevcu, Litas, auto-putem do skretanje za Kragujevac, kroz grad Kragujevac, prema Kniću, s. Korićani-skretanje u Dragobraći – s.Sumorovac – s. Toponica-pored s. Kusovac i s.Radmilovići – s. Borač. Dužina puta 140 km. u jednom pravcu.
Satnica podleže promeni u zavisnosti od trenutne situacije ili skraćivanja vremena aktivnosti iznete u planu.

SATNICA AKCIJE

07.00.- 07-30 Okupljanje učesnika (prozivka, smeštaj rančeva, saopštavanje maršrute, sređivanje dokumentacije puta).
07.30.-9,45 Polazak za Borač. – dolazak u s. Borač
09.45.-10.30 Razgledanje kuće „puk. Vranića“.
10,30- 10,15. Priprema za polazak na turu.
10.15.-12.00. Uspon.
12.00.-14.00. Odmor- slikanje.- boravak na vrhu Boračkog krša
14.00.- Polazak za s. Borač- spust.
13.40.-16.40. Silazak i dolazak u s.Borač.
16.40.-17.00. Obilazak crkve Sv .Arhangela Gavrila – 1350 god.
17.00.-18.30. Druženje,
18,30- 20,30 Polazak za Požarevac i dolazak u Požarevac

KORISNI TELEFONI
Etno domaćinstvo porodice Milošević u Boraču.
Kontakt telefoni 034/ 895-179, 034/535-977, Dejan 063/60-10-14 nfo@borackiturizam.comMZ „Borač“ Borač, 34243 Toponica, predsednik Saveta MZ, Čairović Milivoje 535-957

SMEŠTAJ
Smeštaj nije obezbeđen jer se radi o jednodnevnoj akciji.

Ishrana
Ishrana iz ranca. Postoji mogućnost organizovanja večere-kasnog ručka u etno domaćinstvu porodice Milošević u s. Borač po ceni od 450 dinara. (predjelo Borača i svadbarski kupus) Uplata odnosno prijava za ručak na sastanku PK Vukan dana 15 oktobra 2019. godine ili na telefon vođe akcije do navedenog termina.

Mesto održavanja akcije
Selo Borač se nalazi u centralnoj Srbiji u centralnom delu Gruže i udaljeno je 14 km od sedišta opštine Knić (južno) i 29 km. od Kragujevca.(jugoistočno). Na obodu Boračkog krša vidljivi su ostaci srednjevekovnog grada Borač. Predpostavlja se da su gradnju ovog utvrđenja započeli Vizantinci, a da je bio dovršen u vreme prvih Nemanjića. Kroz Borač pritiče Boračka reka koja se uliva u Gružu

Prvu put se pominje 1219 godine u prvoj „Žičkoj povelji“, Stefana Prvovenčanog (veliki župan 1196—1217, kralj 1217—1228), koju je izdao svojoj zadužbini, manastiru Žiči,prvi put se pominje župa Borač, a procvat je doživeo u vreme kneza Lazara i despota Đurđa Brankovića. Sa Boračkog krša se pruža pogled na ceo borački kraj.
Prošlost tvrđave

Borač je tvrđava u Srbiji čije se ruševine nalaze na Boračkom kršu, iznad istoimenog sela. Nije poznato kada je utvrđenje podignuto,pošto njegovo prvo sigurno pominjanje potiče iz 1389.godine, dok se sama župa Borač, čije je središte bilo, pominje još u prvoj polovini XIII veka.

Posle Kosovske bitke, tokom jeseni 1389. godine, snage kraljevine Mađarske predvođene Žigmundom Luksemburškim (1387—1437) su upale u Srbiju. Tom prilikom su osvojeni Borač i obližnji Čestin, a Žigmund je pod Boračem izdao sedam povelja. Borbe u tom delu Srbije su nastavljene i tokom naredne 3 godine, da bi, posle Nikopoljske bitke (1396) i propasti Vuka Brankovića vojska kraljevine Mađarske ponovo upala u Srbiju 1397. godine. U tom pohodu zauzet je Borač, dok su neuspešno opsedana okolna utvrđenja,Čestin (jugoistočno od naselja Gruža, trigonomera 564 m predeo Gradine) i Nevade.

Najveći uspon doživljava u doba Despotovine, za vreme Stefana Lazarevića (knez 1389—1402, despot 1402—1427) i biva jedno od najznačajnijih utvrđenja u državi. U doba Despotovine, Borač je imao značajnu ulogu, kao mesto jednog od dvorova Stefana Lazarevića. U njemu je 1405. godine izdao povelju kojom je potvrdio povlastice u trgovini, koje su uživali građani Dubrovačke republike u Srbiji, a tokom juna 1427. godine, Stefan je boravio na svom dvoru,u selu Belo Polje, severozapadno od Borča.
Nakon njegove smrti, posle gubitka Beograda i Golubca, Đurađ Branković (1427—1456) je ojačao tvrđavu Borač, koja je, uz Ostrovicu, ostala jedino jače utvrđenje u severnom delu Srbije, posle gubitka Beograda i Golubca.

Tokom prvog pada Despotovine, Osmanlije su Borač zauzele i razrušile 1438.godine.

Posle Duge vojne i Segedinskog mira, kojim je 1444. godine obnovljena Srpska despotovina, Borač je vraćen despotu Đurđu Brankoviću, a konačno je pao u otomanske ruke, najverovatnije 1458. godine, zajedno sa Ostrovicom.

Izgled tvrđave

Na prostoru tvrđave nisu vršena arheološka istraživanja, zbog čega je nemoguće preciznije datirati njen nastanak, dok se njen izgled može samo grubo rekonstruisati, a osnovu vidljivih nadzemnih ostataka.

Smeštena je na vrhu Boračkog krša i ima izduženu osnovu koja se pruža pravcem jugozapad-severoistok, u dužini od oko 150 metara, dok joj je najveća širina oko 70 metara. Svojom jugozapadnom i jugoistočnom stranom, oslonjena je na oštre i visoke stene koje onemogućavaju pristup, tako da u tom delu praktično i nema bedema,a utvrđene su severozapadna i severoistočna strana, sa koje se najverovatnije i ulazilo u tvrđavu.

Sastoji se iz 3 celine:

Velikog grada, smeštenog na severoistoku, koji je unutrašnjim bedemom podeljen na dva dela, Malog grada, smeštenog na jugozapadu i Citadele, smeštene na uskom kamenom uzvišenju, u jugoistočnom delu Malog grada

Na terenu su uočljivi delovi bedema, ostaci tri četvrtaste kule, koje su ojačavale severoistočni bedem, temelji zgrada u sklopu Malog grada i u Citadeli, temelji male crkve, uz samu liticu i Donžon kule, nepravilne kružne osnove. Donžon kula je termin koji se koristi u arhitekturi srednjovekovnih utvrda da bi se označila najača kula u tvrđavi odnosno mesto poslednje odbraneUnutrašnje dimenzije crkve su 5.5 sa 2.5 metara,a bitno je istaći da su njeni zidovi i sa unutrašnjeg i spoljašnjeg lica obloženi tesanicima siga, što bi ukazivalo na njenu reprezentativnu namenu.

Potrebna oprema
Osnovna planiarska oprema: planinarske cipele ili odgovarajuće dublje cipele radi zaštite skočnog zgloba, prigodne pantalone sa dugačkim nogavicama, (ne farmerke), kamašna ko ima, majice, odgovarajuća jakna, odeća za kišu (kabanica ili kišobran – po potrebi sopstvenoj proceni), rezervna preobuka (majica, čarape, pertle), duks, ranac (odgovarajuće veličine shodno ponetoj opremi), čutirica ili odgovarajuća posuda za vodu, šešir ili kapa. OBLAČENjE TREBA BITI SLOJEVITO I DA OMOGUĆAVA LAKO PRILAGOĐAVANjE VREMENSKOJ SITUACIJI.
U slučaju neodgovarajuće opreme vođa akcije može zabraniti učesniku uspon i učešće na pešačkoj turi.

UPOZORENjE UČESNICIMA:

Molim vas da se strogo pridržavate uputstava i upozorenja vođe akcije i njegovih pomoćnika, kao i poštovanje osnovnih pravila ponašanja u planini i prirodi kao i kodeksa ponašanja planinara.
Svi učesnici koji imaju zdravstvenih problema (visok krvni pritisak, astmu, alergijske reakcije na ubode insekata i slično) dužni su da kod prijave za akciju to napomenu vođi akcije i da pri polasku na akciju provere da li su poneli lekove ili odgovarajuću terapiju, kao i to gde im se u rancu nalazi lek, odnosno terapija.

Napominjem da je Borački krš pod zaštitom države.

PRIJAVA I UPLATA
Prijava za učešće na akciji mora se izvršiti najkasnije do 25. septembra 2018. godine. Kod prijave učešća obavezna akontacija od 500,00 dinara. Otkazivanje učešća ne obavezuje vođu akcije na povraćaj akontacije, ukoliko to remeti i ugrožava izvođenje akcije.

ISHRANA
Ishrana u sopstevenoj režiji učesnika, iz ranca. Ukoliko postoji mogućnost organizovanja kasnog ručka u etno-domaćinstvu Milošević. Uplata odnosno prijava za ručak na sastanku PK Vukan dana 15. oktobra 2019. godine ili na telefon vođe akcije.do navedenog termina.

Kontakt telefon: 063/ 88-26-27-1 , cvele1962poz@gmail.com
ili sastanci PK Vukan – utorkom od 20.00 časova MZ Bulevar u Požarevcu.

ВОЂА АКЦИЈЕ Новица Цветковић
планинарски водич МБ 414

Rtanj super sever

Written by admin on 10. октобра 2019.. Posted in NASLOVNA

Rtanj Šiljak 1565 mnv

Subota 19.10.2019.godine

Rtanj i deo grebena ka severo zapadu

Ogroman, 7 km dug planinski masiv Rtnja se prostire na severu sokobanjske kotline, na oko 200 km jugo-istočno od Beograda, na 30km do Niša. Rtanj je planina Karpatsko-Balkanskog basena i poznat je po očuvanoj prirodi i velikom kraškom grebenu koji se završava strmom kupom neobičnog oblika, koji /nekima/ liči na šešir ili piramidu. Vrh Rtnja – Šiljak je prirodni fenomen kraškog terena i najviša tačka u opštini Soko Banja (1560 metara), međutim najveći deo planinskog masiva Rtnja nalazi se između 500 i 1000 metara nadmorske visine. Na vrhu Rtnja se nalazi kapela posvećena Svetom Đorđu, koju je 1932. godine, posle smrti vlasnika rudnika Rtanj, Julijusa Minha, sagradila njegova supruga.  Uspon na vrh Rtnja, do visine od 1200 metara zahteva dobru fizičku kondiciju, te je ova planina veoma zanimljiva planinarima i avanturistima tokom svih godišnjih doba. Sa Rtnja – “krova Srbije”, se kad je vedro vreme, vide Dunav, Avala, Kopaonik, Stara planina, Vidin sa delom Bugarske.

Područje planine Rtanj obiluje pitkim i lekovitim vodama, raznovrsnom florom i divljači /divlji vepar i jelen/. Značajni deo stanovnista retko naseljenog seoskog područja oko planine Rtanj se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, a posebno ovčarstvom. Zahvaljujući izvanrednim klimatskim i prirodnim specifičnostima planine Rtanj, tereni su bogati autohtonim lekovitim biljem i aromatičnim biljkama, koje su našle široku primenu u narodnoj medicini i kuhinji, zahvaljujući izuzetnim lekovitim i energetičkim – naki kažu – i afrodizijačkim svojstvima. Rtanjske mirisne livade i šume takođe obiluju brojnim izvorima pijaće vode, šumskim plodovima i jestivim gljivama, posebno visokokvalitetnim vrganjima. Tradicionalno svake godine 7. juna se proslavlja dan Svetog Jovana (biljobera), kada veliki broja zaljubljenika u očuvanu prirodu Rtanja iz Sokobanje organizovano kreće na Rtanj preko sela Vrmdže, poznatog po izuzetno ljubaznim domaćinima. Planina Rtanj je poznata i po mnoštvu jorgovana. Boravak na Rtnju omogućava potpuno uživanje i okrepljenje tela i duha, te je on omiljena destinacija naše agencije. Odavde potiče čuveni “rtanjski čaj”

Polazak: U subotu 19.10.2019.godine u 06h sa kružnog toka u centru Požarevca.

Povratak: U subotu 19.10.2019.godine oko 21h na kružni tok u centru Požarevca.

Prevoz: Kombi.

Smeštaj: Nema. Jednodnevna akcija.

Ishrana: Iz ranca.

Oprema: planinarske cipele,štapovi za hodanje,kamašne,slojevito oblačenje,zaštita od vetra,kiše i sunca,astro folija,čeona lampa,prva pomoć,sveća,šibica,upaljač i pištaljka.

Dokumenta:  Lična karta,zdrastvena knjižica,planinarska knjižica(sa plaćenom članarinom za tekuću godinu).

Plan:  Putovanje na relaciji Požarevac-Paraćin selo Lukovo-Mirovo-Požarevac. Nešto pre 09h stižemo u selo Lukovo,pripreme za uspon, au 09h krećemo na uspon. Prvo kolskim i šumskim putevima a zatim kroz nisko rastinje do izlaska na greben. Grebenom preko vrha Preslo 1405 mnv do najvišeg vrha planine Rtanj-Šiljak 1565 mnv. Povratak klasičnom stazom za zimske uspone,takozvanom severnom stranom. Silazak u Mirovo. Dužina staze je 15km sa 1300m uspona. Okrepljenje u Balaševiću.Povratak istim putem za Požarevac. Staza spada u srednje zahtevnu stazu. Na stazi nema izvora sa vodom.

Cena akcije: 2200 dinara za popunjen  mali kombi od 9 sedišta.Akcija je takvog tipa da nije za veći broj ljudi. Cena obuhvata prevoz,putarine i organizacione troškove.

Akontacija: 1000 dinara.Uplatom akontacije,osigurali ste mesto u kombiju. Prijave samo lično!!!

Autobiografija vodiča: Vodič velikog broja akcija u p.k. Vukan od 2011.godine.Više od 1800 planinara je uzelo učešće na akcijama,od čega su nekoliko organizovane velikim autobusima.Završen i letnji i zimski alpinistički tečaj,kurs planinarske orjentacije,kao i školu za vodiče 3.kategorije i 2.kategorije(po međunarodnim standardima).Veliko visokogorsko iskustvo,sa preko 100 vrhova ispenjanih preko 2000 mnv,kao i nekoliko preko 3000 mnv,tri vrha preko 4000 mnv i jedan vrh preko 6000 mnv….Prvi organizator iz pk Vukana koji je organizovao akciju na Himalajima. Sportista Braničevskog okruga za 2017.godinu. Kategorisan  od strane Planinarskog saveza Srbije 2017.godine u sportistu nacionalnog ranga.

Svi učesnici,koji su hronični bolesnici,dužni su da ponesu lekove na akciju,a prilikom prijave ,da se deklarišu!!!

Svi učesnici na akciji,učestvuju na sopstvenu odgovornost!!!

Akcija se izvodi po pravilniku o bezbednosti u izvođenju planinarskih aktivnosti.

Lepo vreme i dobro druženje i planinarenje,želi vam planinarski vodič Zoran Pavlović i Planinarski klub Vukan!

Vodič i organizator ove akcije- Zoran Pavlović

Organizator i vodič: Zoran Pavlović
telefon za prijave: 063/83 84 888 i 060/ 0 556 536
mail: pavloviczoran75@gmail.com
fb: https://www.facebook.com/zoran.pavlovic.16
Viber: Zoran Pavlović

Planina Bistra i nacionalni park Mavrovo

Written by admin on 2. октобра 2019.. Posted in NASLOVNA

Bistra planina – Medenica 2163 mnv
02.11. – 03.11.2019. godine

Subota-nedelja

Vrh Medenica 2163 mnv-najviši vrh planine Bistra


Bistra je planina u zapadnom delu Makedonije između Kičevske doline i doline Radike. Bistra se ubraja u najlepše makedonske planine, a graniči se sa 6 drugih planina: Šar-planinom, Ukovićem, Stogovom, Krčinom, Dešatom i Korabom. Padine Bistre su poznate po svojim pašnjacima. Na planini se nalazi i skijaški centar, a pošto se graniči i sa Mavrovskim jezerom veliki deo planine se nalazi u nacionalnom parku “Mavrovo”. Na planini se nalazi poznato selo Galičnik, u kome se održava manifestacija “Galička svadba”.

Polazak: U Subotu 02.11.2019.godine u 07h sa kružnog toka u centru Požarevca.
Povratak: U nedelju 03.11.2019.godine oko 21h na kružni tok u centru Požarevca.

Prevoz: Kombi.
Smeštaj: .
Ishrana: Iz ranca ili  u dogovoru sa domaćinima.
Oprema: planinarske cipele,štapovi za hodanje,kamašne,slojevito oblačenje,zaštita od vetra,kiše i sunca,astro folija,čeona lampa,prva pomoć,sveća,šibica,upaljač i pištaljka.

Dokumenta:  Pasoš,zdrastvena knjižica,planinarska knjižica(sa plaćenom članarinom za tekuću godinu. 

Nacionalni park Mavrovo

Nacionalni Park Mavrovo je najveće zaštićeno prirodno područje Makedonije i njen najveći nacionalni park, u blizini makedononske granice sa Albanijom i Kosovom. Nacionlni Park Mavrovo se prostire na površini od 73800 hektara i obuhvata najlepše delove zapadne Makedonije – planine Bistru, Korab, južni masif planine Šare, Dešat, reku Radiku, Mavrovsko jezero i živopisna majušna sela Mavrove Anove, Mavrovo, Leunovo, Nikiforovo, Galičnik, Rostuše, Gari, Janče, Tresonče, Bituše i Lazaropole. Mavrovo je proglašeno Nacionalnim Parkom 1949. godine, koji je proširen 1952. godine na površinu od 73100 hektara, od koji je oko 27000 hektara pošumljeno. Reljef Nacionalnog Parka Mavrova je posebno razuđen i odlikuje ga 52 planinska vrha visine preko 2.000 metara. Golem Korab je visok 2764 metara i najviši je planinski vrh u Makedoniji, koji predstavlja pravi izazov planinara, turističku atrakciju i omogućava veličanstvene panorame. Ostali planinski venci opštine Mavrovo su na planini Bistri, sa najpoznatijim vrhom Medenica /2163 metara/. Sedište Nacionalnog Parka Mavrovo je u selu Mavrovi Anovi na obali Mavrovskog jezera. Odavde do vrha Koraba i potpune prirodne divljine je potrebno najmanje 5 sati intenzivnog pesačenja kroz šume i mirisne livade, čiji blagotvorni uticaj se širi čitavom okolinom.

Mavrovo ima najpoznatiji ski centar u Makedoniji – Zare Lazareski, odlične uslove za zimske sportove, ski staze i uživanje na snegu. Tri ski lifta vode od područja hotela na nadmorskoj visini od 1255 metara. Još jedanaest sedežnica omogućavaju ukupan kapacitet ski centra Zare Lazareski od 10000 skijaša na sat. Najviša tačka do koje stiže ski lift u Ski Centru Mavrovo je na visini od 1860 metara. Veliki deo Ski Centra Mavrovo dobro štite visoki vrhovi Koraba od jakih vetrova, te je ski centar retko zatvoren zbog nevremena i omogućava dugu skijašku sezonu na padinama Bistre. Tokom letnjih meseci je u Nacionalnom Parku Mavrovo veoma prijatno šetati i planinariti. Prostrani pašnjaci i bistri planinski izvori Mavrova su pogodni za pešačke ture, vožnju planinskog bicikla, boravak u nepristučanim delovima i druge vrste rekreacije. Poznato je više od 1000 biljnih vrsta u Nacionalnom Parku Mavrovo, od kojih je oko 100 vrsta veoma retko i pripadaju endemskim biljkama Balkana. Mavrovo je stanište mrkog medveda, zlatnog orla i veoma ugroženih vrsta, kao što je ris, za koga se veruje da ima još samo oko 50 živih jedinki. Jedna od najzanimljivijih odlika i znamenitosti Nacionalnog Parka Mavrovo je mogućnost posmatranja i fotografisanja divljih životinja dinarskog regiona – mrkog medveda, risa, vuka, divlje svinje, jelena i divokoze. Posetioci takođe učestvuju u ključnim akcijama zaštite i konzervacije prirode, uključujući naučna istraživanja, praćenje i postavljanje kamera koje snimaju životinje.

Mavrovsko jezero, najveće veštačko jezero u Makedoniji je deo Nacionalnog Parka Mavrovo. Dugo je 12 km i široko 3 km, a zauzima površinu od 13,3 km2. Obala Mavrovskog jezera je duga 24 km. Najdublja izmerena tačka Mavrovskog jezera se nalazi na dubini od 48 metara. Mavrovsko jezero, izuzetno bogato pastrmkom često posećuju ribolovci. Zahvaljujući nadmorskoj visini na kojoj leži /1220 metara/, Mavrovsko jezero je ponekad zaleđeno tokom zime. Mavrovsko jezero je odlično mesto za vožnju čamca u letnjim mesecima. Dodatna zanimljivost jezera Mavrovo je poluzaronjena crkva Svetog Nikole, sagrađena 1850. godine u sredini jezera. Jedan od najimpresivnijih delova Nacionalnog Parka Mavrova je veličanstvena klisura reke Radike. Na planinskim obroncima na najvišim visinama Nacionalnog Parka Mavrovo se nalazi 17 prekrasnih ledničkih jezera, koja predstavljaju istinsko planinsko obeležje i prirodnu znamenitost, koja oduševljava njihove posetioce.

Galička sbadba je festival za oči i blaženstvo za dušu lokalnih Mijaka i posetilaca, koji u majušnom selu Galičniku, smeštenom u Nacionalnom Parku Mavrovu i poznatom turističkom centru, na nadmorskoj visini od 1350 metara, omogućava bogato iskustvo originalnih i nezaboravnih svadbenih običaja i rituala. Selo Galičnik, poznato po seoskom ambijentu i netaknutoj i prekrasnoj prirodi je dobro očuvalo tradicionalnu arhitekturu, sa amfiteatrom na glavnom trgu u centru sela. Petrovdan, koji se vekovima slavi 12. jula, je dan raskošnih narodnih nošnji, veličanstvenih običaja i živopisnih rituala jedinstvene Galičke svadbe, čiji širi značaj je krunisan ulaskom u riznicu duhovnih vrednosti čovečanstva, pod zaštitom UNESCO-a. Mlade Makedonke i Makedonci, rođeni u Galičniku, drevnom selu severozapadne Makedonije, imaju nešto što ih čini veoma ponosnima – mogućnost da se venčaju na tradicionalni način, kako se to u njihovom selu radilo u prošlosti. Galička svadba obuhvata najživopisnije svadbene običaje koji predstavljaju skup hrišćanskih i paganskih tradicija sprovedenih sa velikom pažnjom na svaki detalj, čime se obeležavaju tri najznačajnija događaja tokom ljudskog veka u svim civilizacijama – rođenje, venčanje i smrt, uz aktivnosti koje obeležavaju novije doba – kupovanje mlade, brijanje mladoženje, pucanje iz pušaka…. Svekrva vezuje kecelju (“skutaca” ili “futa”) oko mladinog struka i stavlja belu maramu na njenu glavu, kako bi snaja bila dobra i vredna domaćica. Mlada iz sita baca preko okupljenih gostiju novac, pšenicu i bombone, kako bi svi bili srećni, bogati i zadovoljni. Dve pogače se stavljaju mladi ispod pazuha, da bi sve bilo bogato i berićetno. Svekar stavlja široku vezenu tkaninu oko novovenčanog para i dovodi ih do kućnog praga. Galička svadba je tradicionalni događaj bogat igrom i muzikom zurli i tapana. Galička svadba je nekada trajala pet dana i njen vrhunac je bio 12. jula, na dan Svetog Petra, kada se venčavaju parovi. Galička svadba je u današnje vreme deo Galičkog leta, dvodnevni festival tokom vikenda oko Petrovdana.

Srpsko pleme Mijaka u današnjoj severozapadnoj Makedoniji, u području Mala – Dolna Reka, poznatom kao Mijačija, su srpska etnička grupa koja pripada starom stanovništvu Balkana koja se dugo opirala bugarizaciji i komunističkom pokretu makedonizacije stanovništva. Mijaci su organizoani u plemenskim zajednicama sličnim srpskim plemenima u Hercegovini, Primorju, Staroj Crnoj Gori, Brdima, Metohiji i Raškoj. Mijaci su takođe veoma slični Srbima sa druge strane Šar planine, u metohijskoj Sirinićkoj župi, u Štrpcu i Brezovici. Najveća naselja Mijaka su Lazaropolje, Gari, Bituše, Selce, Osoj i Sušica. Međutim, danas se među Mijacima samo manjima određuje kao Srbi, dok većina sebe smatra Makedoncima, dok onih koji sebe smatraju Bugarima gotovo da uopšte nema.

Svake godine svadbeni “kandidati” učestvuju u izboru, koji daju jednom paru čast da obavi svoje venčanje u ovom malom makedonskom selu. Slavlje počinje u subotu, sa venčanjem, povorkom i igrom, koja traje do duboko u noć. Sledeći dan je rezervisan za tradicionalne igre, uz pratnju hipnotičkog zvuka tamburice i frule. Svi priželjkuju mušku igru pod nazivom “teškoto“. Igra simbolizuje prevazilaženje životnih problema i veoma je zahtevna, jer se ritam stalno ubrzava, dok se veći deo izvodi na jednoj nozi. Uz muziku bubnjeva, uz narodnu igru “Svekrvino oro” se mlada vodi do česme, postavlja svadbena zastava, pozdravljaju mrtvi, brije mladoženja, odvodi mlada, lomi pogača, obavlja venčanje u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla. Uzbudljivi scenario, arhitektura i seoski trg omogućavaju idealno okruženje za muškarce i žene obučene u narodne nošnje – žene u nošnjama crvene, bele i crne boje, a muškarci u pamučnim pantalonama, jelecima ukrašenim trakama, sa šeširima, koje razmenjuju tokom igre. Najvažniji trenutak Galičke svadbe je dolazak mlade i mladoženje, tako što mladoženja vodi konja na kome je mlada. Oni stižu glavnim putem, sa devojkama koje idu ispred njih, bacajući cveće i bombone na stanovništo koje posmatra. Posle toga se devojke priključuju ostalim igračima.

Mora se priznati da je Galička svadba jedinstvena turistička atrakcija Makedonije i Balkana, koja je, za razliku od drugih festivala i događaja, uspela da očuva drevnu atmosferu i divne narodne nošnje i običaje. Galička svadba je jedinstvo iskustvo radosti ljudi, koje je, uz boje, ritam, ukuse, mirise i sunce makedonskog leta – vredno doživeti.

Plan:  Putovanje na relaciji Požarevac-Niš-Preševo-Kumanovo-Skoplje-Tetovo-Gostivar-nacionalni park Mavrovo. Pauza za ručak u Skoplju. Nastavak put ka Mavrovu. Smeštaj u hostelu.Sutradan ustajanje u 06h,a u 07 je predviđeno vreme za početak uspona.Start je iz ski centra Mavrovo. Staza ide pravcem gde idu ski-liftovi, a nakon toga nastavlja se u pravcu male visoravni Toni Voda. Prelazi se asfaltni put koji ide u pravcu sela Galicnik. Nakon toga pocinje uspon prema vrhu Medenica, koji je najvisi vrh na planini Bistra. Posle toga moze se poci i do vrha Karbula, koji je petnaesetak metara nizi ali je puno atraktivniji. Sa njega se pruza divan pogled prema masivu Koraba, Desata i Krchina, a ispod vas, oko 1000 m nize – je dolina reke Radike i nekoliko lepih planinskih sela. Spust na početnu tačku uspona. Dužina staze je 26 km sa 1000 m uspona. Spada u srednje zahtevne staze.Povratak istim putem za Požarevac. Staza spada u srednje zahtevnu stazu. Na stazi nema izvora sa vodom. Nacionalna valuta je denar(1 euro-61.6 denara—1 denar-1.9 dinara)

Cena akcije: 65e za popunjen  mali kombi od 9 sedišta. Cena obuhvata prevoz,putarine ,prenoćište u hostelu i organizacione troškove.
Akontacija: 10e.Uplatom akontacije,osigurali ste mesto u kombiju. Prijave samo lično!!!
Autobiografija vodiča: Vodič velikog broja akcija u p.k. Vukan od 2011.godine.Više od 1800 planinara je uzelo učešće na akcijama,od čega su nekoliko organizovane velikim autobusima.Završen i letnji i zimski alpinistički tečaj,kurs planinarske orjentacije,kao i školu za vodiče 3.kategorije i 2.kategorije(po međunarodnim standardima).Veliko visokogorsko iskustvo,sa preko 100 vrhova ispenjanih preko 2000 mnv,kao i nekoliko preko 3000 mnv,tri vrha preko 4000 mnv i jedan vrh preko 6000 mnv….Prvi organizator iz pk Vukana koji je organizovao akciju na Himalajima. Sportista Braničevskog okruga za 2017.godinu. Kategorisan  od strane Planinarskog saveza Srbije 2017.godine u sportistu nacionalnog ranga.

Svi učesnici,koji su hronični bolesnici,dužni su da ponesu lekove na akciju,a prilikom prijave ,da se deklarišu!!!

Svi učesnici na akciji,učestvuju na sopstvenu odgovornost!!!

Akcija se izvodi po pravilniku o bezbednosti u izvođenju planinarskih aktivnosti.

Lepo vreme i dobro druženje i planinarenje,želi vam planinarski vodič Zoran Pavlović i Planinarski klub Vukan!

Vodič i organizator ove akcije- Zoran Pavlović

Zoran Pavlović telefon za prijave: 063/83 84 888 i 060/ 0 556 536

mail: pavloviczoran75@gmail.com
fb: https://www.facebook.com/zoran.pavlovic.16
Viber: Zoran Pavlović

Osogovske planine

Written by admin on 1. октобра 2019.. Posted in NASLOVNA

Osogovske planine Ruen 2251 mnv,Carev vrh 2085 mnv

Subota-nedelja 16.11.-17.11.2019.godine

Masiv Osogovskih planina

Osogovske planine, kristalnih planinskih reka, zelenih šuma, stenovitih vrhova, jezera, divljih jagodica… predstavljaju biser lepote istočne Makedonije i posebnu ekolosku sredinu. Podrucje Osogovske planine obiluje arheoloskim nalazistima, crkvama, manastirima, seoskim sredinama sa posebnom etnografijom, narodnim nosnjama i prepoznatljivom domacom kuhinjom. Raznovrsno lekovito bilje, sadržaja i odlika koje je teško naći, i stoga veoma skupe, ubrane ručno na visokim pašnjacima koji ukrašavaju vrhove Osogovskih planina, na granici prema Bugarskoj, mogu se naći od ranog proleća do poznog leta, poput paprike – ljutih i slatkih, ruzmarina, mente, divlje mente, timijana, kao i nekih malo poznatih originalnih vrsta biljaka. Planina Orbelos ili Orbelus je identifikovana kao verovatna odgovarajuca istorijska odrednica za Osogovske planine u Makedoniji. Planina Orbelus cini deo velikog planinskog venca koji odvaja Paeoniju od Dardanije i Mezije (Strab. Epit. VII. P. 329.). Područje Osogovskih planina bilo je bogato rudnim blagom i rudnicima različitih metala (zlata, srebra, bakra, olova…), što je u 13. veku privuklo Sase, koji su potom došli na ove prostore da obnove eksploataciju ruda.Ljubitelje pešačenja će sigurno oduševiti uzbudljiv uspon do vrhova Osogovske planine – Ruena (2252 metara) i Carevog Vrha (2085 metara), dok se turistički centar Ponikva, na nadmorskoj visini od 1560 metara, preporucuje ljubiteljima prirode, koji uživaju u blagodetima civilizacije. Za goste koji vole tradicionalnu atmosferu je zanimljivo selo Polaki, mesto u kome je vreme, medju rustičnim kamenim kućama, izgubilo svoje značenje. U blizini sela je lovište Polaki, u kome se organizuju lov ili foto-safari. Osogovske planine su pravi izazov za bicikliste ili off-road avanturiste. Brojne reke i jezera čine boravak na Osogovskim planinama jedinstvenim i nezaboravnim doživljajem. U središtu Osogovskih planina su manastir Sveti Spas, kao i jedan od najlepših manastira na Balkanu – Manastir Svetog Joakima Osogovskog.

Vrh Ruen 2251 mnv

Polazak: U Subotu 16.11.2019.godine u 16h sa kružnog toka u centru Požarevca.
Povratak: U nedelju 17.11.2019.godine oko 23h na kružni tok u centru Požarevca.

Prevoz: Kombi 8/1 visoko udoban za daleka putovanja,klimatizovan sa velikim tovarnim prostorom za rančeve i druge stvari..
Smeštaj: Hostel.
Ishrana: Iz ranca ili  u dogovoru sa domaćinima.

Oprema: planinarske cipele,štapovi za hodanje,kamašne,slojevito oblačenje,zaštita od vetra,kiše i sunca,astro folija,čeona lampa,prva pomoć,sveća,šibica,upaljač i pištaljka.

Dokumenta:  Pasoš,zdrastvena knjižica,planinarska knjižica(sa plaćenom članarinom za tekuću godinu. 

Plan:  Putovanje na relaciji Požarevac-Niš-Vranje-Preševo-Kumanovo-Štip-Kočani-Makedonska Kamenica-Sase-Požarevac. Vožnja prvog dana do Vranja. Slobodno veče u gradu.. Smeštaj u hostelu.Sutradan rano ustajanje i u 06h krećemo ka mestu Sase u Makedoniji.Na kraju asfalta ostavljamo kombi i planinskim putem penjemo ka grebenu planine. Po izlasku na greben,nastavljamo vrhom grebena ka graničnoj liniji i vrhu Ruen,koji se nalazi na samoj granici. Zadržavanje na vrhu,obilazak planinarskog skrovišta sa Bugarske strane i povratak istim putem. Na mestu gde smo izašli na greben,ne silazimo odmah dole već nastavljamo pravo do Carevog vrha 2085mnv.Između ova dva vrha,preći ćemo preko još dva vrha koja se nalaze između,vrh Sokol 2038 mnv i vrh Klefte 1890 mnv. Na vrhu se nalaze ostaci policijske karaule kraljevine Jugoslavije. Povratak i spust na početnu tačku uspona. Dužina staze je 17 km sa 1600 m uspona. Spada u lake visokogorske staze. Na stazi nema izvora sa vodom. Nacionalna valuta je denar(1 euro-61.6 denara—1 denar-1.9 dinara)

Cena akcije: 65e za popunjen  mali kombi od 9 sedišta. Cena obuhvata prevoz,putarine ,prenoćište u hostelu i organizacione troškove.

Akontacija: 10e.Uplatom akontacije,osigurali ste mesto u kombiju. Prijave samo lično!!!

Autobiografija vodiča: Vodič velikog broja akcija u p.k. Vukan od 2011.godine.Više od 1800 planinara je uzelo učešće na akcijama,od čega su nekoliko organizovane velikim autobusima.Završen i letnji i zimski alpinistički tečaj,kurs planinarske orjentacije,kao i školu za vodiče 3.kategorije i 2.kategorije(po međunarodnim standardima).Veliko visokogorsko iskustvo,sa preko 100 vrhova ispenjanih preko 2000 mnv,kao i nekoliko preko 3000 mnv,tri vrha preko 4000 mnv i jedan vrh preko 6000 mnv….Prvi organizator iz pk Vukana koji je organizovao akciju na Himalajima. Sportista Braničevskog okruga za 2017.godinu. Kategorisan  od strane Planinarskog saveza Srbije 2017.godine u sportistu nacionalnog ranga.

Svi učesnici,koji su hronični bolesnici,dužni su da ponesu lekove na akciju,a prilikom prijave ,da se deklarišu!!!

Svi učesnici na akciji,učestvuju na sopstvenu odgovornost!!!

Akcija se izvodi po pravilniku o bezbednosti u izvođenju planinarskih aktivnosti.

Lepo vreme i dobro druženje i planinarenje,želi vam planinarski vodič Zoran Pavlović i Planinarski klub Vukan!

Vodič i organizator ove akcije- Zoran Pavlović

Organizator i vodič: Zoran Pavlović
telefon za prijave: 063/83 84 888 i 060/ 0 556 536
mail: pavloviczoran75@gmail.com
fb: https://www.facebook.com/zoran.pavlovic.16
Viber: Zoran Pavlović

Uspon na Pogled 2154 mnv i Beleg 2142 mnv

Written by admin on 8. септембра 2019.. Posted in NASLOVNA

Prokletije Pogled 2154 mnv,Beleg 2142 mnv
Subota-nedelja 26.10.-27.10.2019.godine

Visokogorska

Pogled sa Pogleda na vrhove Prokletija i Kosovo i Metohiju

Planinski gorostasni i divlji masivi Prokletija – Albanskih Alpa, ukupne dužine od oko 650 km i površine od oko 3500 m2, se pružaju na području tri države – Crne Gore, Srbije /deo Kosova i Metohije/ i Albanije, povezujući oko 40 odvojenih planina, sa najvećim brojem glečera u Evropi koji su formirali oštre planinske litice, koji su pravi izazov za planinare i alpiniste. Zapravo, nesvakidašnji planinski greben Prokletija, bogat kristalno-čistim planinskim rekama i jezerima, čini prirodnu granicu između ove tri države. Uz dva najviša vrha Crne Gore – Zla Kolata /2528 m/ i Maja Rosita /2524 m/, Prokletije obuhvataju i najvisi vrh na Kosovu i Metohiji – Đeravicu, 2656 metara nadmorske visine, drugi planinski vrh po visini u čitavom masivu Prokletija, posle Jezerskog vrha u Albaniji, 2694 metara.  Planinski masiv Prokletija – Albanskih Alpa su u CrnojGori i Albaniji smesteni u južnom delu masiva Dinare, koja se pruža paralelno sa Jadranskim morem. Prokletije se prostiru od Skadarskog jezera na zapadu, Komova i planine Mokre Gore na severu, Metohijske doline na istoku i reke Drim na jugu. Ali Pašini izvori reke Lim se nalaze u okviru Nacionalnog Parka Prokletije, u najseveroistočnijem delu Crne Gore, oko 10 km od Plavskog jezera, 1 km od sela Gusinje, obuhvatajući prostranu vodenu površinu od oko 300 m2 izvora koji kuljaju iz tla. Odavde se nastavlja veličanstven prizor desetak metara visokog slapa reke Grlje, koji se uz veliki huk survava u ponor, brzu i bistru planinsku reku koja teče uz makadamski put kroz prelepu ledničku dolinu Ropojane. Tuda je sve do početka 20. veka prolazio važan karavanski drum od Skadra ka Peći.

Ali Pašini izvori su dobili ime u slavu Ali Paše Gusinjskog, albanskog vojnog zapovednika koji je pokušavao da potčini ovaj deo albanskoj upravi, posle odluke Berlinskog kongresa 1878. godine kojom je ovo područje proglašeno delom nezavisne Crne Gore. Zahvaljujući svojim jedinstvenim prirodnim odlikama, od kojih masiv Prokletija u Srbiji obuhvata 95.999,60 hektara, ovaj jedinstveni planinski sistem Balkana je predložen za Nacionalni Park, sa kategorijom prirodnog dobra od izuzetnog značaja. Najviši vrhovi Prokletija se nalaze u albanskom delu ovog ogromnog i divljeg planinskog venca Balkana.

Altin je bila oblast, poznata iz srpskih srednjovekovnih i kasnijih turskih izvora, koja se prostirala većih delom u današnjoj severoističnoj Albaniji i manjim delom u Jugoslaviji, na južnim i jugoistočnim padinama i ograncima Prokletija, u porečju reka Valbone, Drima i Erenika. Veći deo oblasti Altina zahvata područje visokih planina sa vrhovima preko 2000 metara, na kojima se tokom cele godine zadržava sneg. Goli i krševiti vrhovi su predstavljali neprohodan pojas, niže zone travnih pašnjaka i suvati su omogućavale intenzivno stočarenje, a južni i jugoistočni deo, niži i pitomiji, drimskom kotlinom je bio otvoren uticajima mediteranske klime. Ovakav reljef i sučeljavanje alpske i mediteranske klimatske zone su uslovili da se stalna naselja razvijaju u dolinama reka, a u planinskom područja katunska naselja ili stanovi. Gordana Tomović

Srbski naziv Prokletija u srednjem veku je bio Altin. Današnji naziv Prokletija potiče sa početka 20. veka, kada je čuveni srpski geograf Jovan Cvijić zamenio stariji naziv ovog masiva sadašnjim i tako ga upisao u kartografiju Jugoslavije, nasuprot nazivu iz nekadašnjih najpoznatijih geografskih mapa evropskih naroda i države, štampanih u Veneciji 1690. godine – Trojanske planine – ‘Monti Troiana’. Originalno ime Trojanskih planina je nastalo po najvišem vrhu ovog masiva – planinskom vrhu Trojan, oko i iznad legendarne Troje – današnjeg Skadra u Albaniji.

Sadašnje ime Prokletije ovog jedinstveno divljeg, surovog i gotovo sasvim neistraženog balkanskog planinskog područja Evrope, opisuje divljinu ovih planina i težak život onih koji žive u njihovoj blizini i potvrđuje njegove odlike – izrazito strme i nepristupačne krečnjacke litice nekadašnjih Trojanskih planina – Prokletija čine jedno od najznačajnijih kraških područja Evrope i najnepristupačnijih planinskih predela na Balkanu.

Srpski naziv Prokletija je u srednjem veku bio i Prudi. Albansko stanovništvo područja današnjih planina Prokletija ovo planinsko područje naziva Bjeshket e Nemuna, što u prevodu znači ‘proklete’ ili ‘zabranjene’ planine.

Venci Prokletija su bili pogubni za srpsku armiju i stanovništvo tokom albanske golgote u Prvom svetskom ratu, jer je preko njih vodio put spasenja do Jadrana. Srpska vojska je vodila herojsku borbu u pobedničkim ratovima tokom Balkanskih ratova i Prvog Svetskog rata, ali je 1915. godine nadjačana, posle bugarskog pridruživanja Silama osovine i nemačke pomoći Austriji. Srpski vojnici su ostvarili zadivljujuće herojstvo i napore, koji su ih, posle užasno teskih borbi protiv opasnog neprijatelja, nepodnošljivih muka, stradanja i žrtava, tifusa, gladi, iscrpljenosti i oskudica svih vrsta, doveli preko neprohodnih, snegom prekrivenih planinskih vrhova Albanije – venaca Prokletija, preko mora do Krfa i Soluna, odakle su se, uz pomoć hrabrih saveznika, borili da povrate svoju državu, za slobodu i sajedinjenje sa svojom braćom u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U Prvom Svetskom ratu je Srbija imala 1.264.000 žrtava, što je bilo 28% njenog ukupnog stanovništva, odnosno 58% muške populacije, sto je prava demografska katastrofa. Srpska vojska i vlada su se povukle na grčko ostvro Krf, gde je 1917. godine proglašena zajednica Južnih Slovena, od predstavnika Srba, Hrvata, Slovenaca i Crnogoraca. 1918. godine je zvanično nastala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, na čelu sa srpskim Kraljem Petrom I. Srpska ljubav prema otadžbini, odanost prema slobodi i srpska herojsko-pesnička poezija privlačili su pažnju mnogih svetskih ličnosti, od Napoleona do Getea, od Bajrona do Viktora Igoa. Nedavno štampanja knjiga američke autorke Nancy Cramer, “Retreat to Victory in 1915” predstavlja herojsku priču o povlačenju srpske vojske u sigurnost i kasnijoj pobedi nad Bugarima. Molimo pogledajte šta o svojoj knjizi svedoči autorka – Why I wrote this Book jer je u pitanju istina koju svi posetioci Srbije treba da znaju, te ste dobrodošli da nas kontaktirate za narudžbu ove dragocene knjige o nesrećnoj srpskoj istoriji, nadljudskoj hrabrosti, patriotimu i junačkoj duši Srbije, kako kaže Gospođa Cramer.

Polazak: U subotu 26.10.2019.godine u 07h sa kružnog toka u centru Požarevca.
Povratak: U nedelju 27.10.2019.godine oko 21h na kružni tok u centru Požarevca.
Prevoz: Kombi.
Smeštaj: Planinarski dom Pogled.
Ishrana: Iz ranca ili u domu u dogovoru sa domaćinima.

Oprema: planinarske cipele,štapovi za hodanje,podloška,vreća,kamašne,slojevito oblačenje,zaštita od vetra,kiše i sunca,astro folija,čeona lampa,prva pomoć,sveća,šibica,upaljač i pištaljka.

Dokumenta:  Lična karta,zdrastvena knjižica,planinarska knjižica(sa plaćenom članarinom za tekuću godinu).

Plan:  Putovanje na relaciji Požarevac-Batočina-Kragujevac-Kraljevo-Novi Pazar-selo Draga-Požarevac.Pauza za ručak u Novom Pazaru.Dolazak u selo Draga u popodnevnim časovima. Lagani uspon do doma. Smeštaj i druženje sa domaćinima. Sutradan ustajanje u 06h,polazak na stazu u 07h.Staza u početku ide šumskim putevima,a kasnije preko stanova i udoline izlazimo prvo na vrh Beleg 2142 mnv. Sa njega spust u sedlo,a zatim i uspon na Pogled 2156 mnv. Vrh Pogled je drugi po visini vrh uže Srbije,odmah posle Midžora. Povratak istim putem do doma. Staza je dužine oko 14km sa 950 m uspona. Nakon prepakivanja u domu,lagani spust do kombija.Povratak istim putem za Požarevac. Staza spada u srednje zahtevnu stazu. Na stazi nema izvora sa vodom.

Cena akcije: 4300 dinara za popunjen  mali kombi od 9 sedišta ili 3600 za popunjen kombi od 14 sedišta. Cena obuhvata prevoz,putarine ,prenoćište u domu,troškove vozača i organizacione troškove.

Akontacija: 1000 dinara.Uplatom akontacije,osigurali ste mesto u kombiju. Prijave samo lično!!!

Autobiografija vodiča: Vodič velikog broja akcija u p.k. Vukan od 2011.godine.Više od 1800 planinara je uzelo učešće na akcijama,od čega su nekoliko organizovane velikim autobusima.Završen i letnji i zimski alpinistički tečaj,kurs planinarske orjentacije,kao i školu za vodiče 3.kategorije i 2.kategorije(po međunarodnim standardima).Veliko visokogorsko iskustvo,sa preko 100 vrhova ispenjanih preko 2000 mnv,kao i nekoliko preko 3000 mnv,tri vrha preko 4000 mnv i jedan vrh preko 6000 mnv….Prvi organizator iz pk Vukana koji je organizovao akciju na Himalajima. Sportista Braničevskog okruga za 2017.godinu. Kategorisan  od strane Planinarskog saveza Srbije 2017.godine u sportistu nacionalnog ranga.

Svi učesnici,koji su hronični bolesnici,dužni su da ponesu lekove na akciju,a prilikom prijave ,da se deklarišu!!!

Svi učesnici na akciji,učestvuju na sopstvenu odgovornost!!!

Akcija se izvodi po pravilniku o bezbednosti u izvođenju planinarskih aktivnosti.

Lepo vreme i dobro druženje i planinarenje,želi vam planinarski vodič Zoran Pavlović i Planinarski klub Vukan!

Vodič i organizator ove akcije- Zoran Pavlović

Organizator i vodič: Zoran Pavlović
telefon za prijave: 063/83 84 888 i 060/ 0 556 536
mail: pavloviczoran75@gmail.com
fb: https://www.facebook.com/zoran.pavlovic.16
Viber: Zoran Pavlović

Ekspedicija Kilamandžaro

Written by admin on 1. јануара 2019.. Posted in NASLOVNA

sa  usponom na Uhuru Peak 5895 mnv
-marangu route-

Kilamandžaro je najviša planina Afrike,vulkanskog porekla. Nalazi se u severoistočnoj Tanzaniji, na granici sa Kenijom,oko 350 km južno od ekvatora. Sastavljen je od tri vulkana Šira,Mavenzi i Kibo. Najviši vrh Uhuru se nalazi na 5895 mnv,na vrhu srednjeg vulkanskog kratera Kibo,prečnika 2500 m i dubine 180m . Sa Uhura se pruža dramatičan pogled na okolne ravnice. Prvi put je popet 1889 godine. Ostali vrhovi su Mavenzi 5355 mnv i Meri 4566 mnv. Kilamandžaro sa 4600m od podnožja ,najviša samostojeća uzvisina na svetu.

Kilamandžaro

Uhuru peak 5895 mnv

24.01.2019.-04.02.2019.god

Četvrtak-Ponedeljak

Polazak: 1.dan-Let Beograd-Aruša sa dva presedanja.

2.dan-Sletanje na međunarodni aerodrom Aruša u prepodnevnim časovima.Smeštaj u hotelu.Noćenje

3.dan-Transfer od hotela do marangu kapije(polazište uspona) 1800mnv.Sat vremena odmora,radi sređivanja papira vezanih za uspon.Uspon do mandara koliba na 2700 mnv.Staza je kroz vlažnu šumu puno životnjskog sveta,naročito znatiželjnih plavih majmuna i veliki broj ptica.Staza je duga 8 km sa 900m uspona.Za prelazak iste,potrebno je od 3-4h.Noćenje.

Mandara koliba

 

 

4.dan-Polazak ka horombo kolibi na 3700mnv.Staza iz šume izlazi na čistinu,i već odavde nam se ukazuju vrhovi Kibo i Mavenzi,dva od tri vulkanska vrha Kilamandžara.Dužina staze je 12 km,1000m uspona i savlađuje se za 5-6h.Ovo je poslednje mesto gde možemo obnoviti zalihe vode.Noćenje.

Horombo kolibe na 3700 mnv

5.dan-Polazak ka kibo kampu na 4700 mnv.Dolazak u sedlo Kibo i Mavenzi vrha,u čijoj se neposrednoj blizini nalazi kibo kamp.Pejsaž se drastično menja,i više podseća na površinu marsa,nego na površinu planete na kojoj se živi.Dužina staze je 9km sa 1000m uspona i prelazi se za 6h.Priprema za uspon.Noćenje.Rezervni dan,ukoliko bude bio potreban.

Kibo camp 4700 mnv

6.dan-U ranim jutarnjim časovima,polazak ka vrhu(opciono oko 02h).Teren je kamenit,sve do gilmanove tačke,tj mesta gde izlazimo na ivicu kratera.Ivicom grebena nastavljamo ka vrhu.Izlazak na Uhuru Peak 5895 mnv(najviši vrh Afrike).Uživanje u divnom pogledu sa vrha,a ukoliko je vidljivost dobra vidi se i Indijski okean!Povratak istim putem do kibo kampa,a zatim i do horombo koliba.Noćenje.Dužina uspona je 6 km sa 1200 m uspona i savlađuje se za 8h.Szaza u silasku je oko 15 km.

7.dan-Silazak do marangu kapije,oko 20 km.Dobijanje sertifikata i povratak u Arušu.Noćenje u hotelu.

Naša ruta uspona

8.dan-Polazak ka nacionalnom parku“Aruša. Sa profesionalnim turističkim vodičem obilazimo park sa upoznavanjem parka i veliki broj informacija koje ćemo dobiti vezane za život u parku. U parku je bogat broj životinjskih vrsta,koje žive na teritoriji parka,ali je park i jedan od najlepših i topografski raznovrstan.Tri najznačajnije karakteristike ovog parka su ravan Meri(drugi najviši vrh Tanzanije 4566mnv, raznobojno jezero Momela i 3km široki Ngurdoto krater,koji je nastao pre 15 miliona goodina. Piknik ručak unutar parka,kao i jutarnja i popodnevna vožnja sa posetom jezeru Momela i krateru Ngurdoto.Divlje životinje su u našem okruženju kao što su slonovi,žirafe,antilope,zebre,bivoli itd. Kasno popodne se završava safari,povratkom u grad.

  1. i 10.dan-Rezervi dani uspona.

11.dan-Upoznavanje grada Aruše i pripreme za polazak kući.Polazak nazad.

12.dan-Dolazak kući.

Povratak: 04.02.2019.godine.

Prevoz: avio,mini bus,džipovi.

Ishrana:  Na putu u sopstvenoj režiji.Od dolaska u Arušu do dana sa safarijem,domaćin obezbeđuje hranu i to je uključeno u cenu akcije.

Smeštaj: Hoteli,barake,šatori.

Oprema: Planinarske cipele za visokogorske uspone,veliki ranac,štapovi za hodanje,kamašne,slojevito oblačenje,zaštita od vetra,kiše i sunca,rezervna presvlaka(vise komada)astro folija,čeona lampa,prva pomoć,sveća,šibica,upaljač i pištaljka.

Dokumenta: Pasoš (minimum šest meseci pre isteka u odnosu na datum povratka),zdrastvena knjižica,planinarska knjižica(sa plaćenom članarinom za tekuću godinu).

Cena akcije:  2590e za minimum pet osoba.Cena uključuje i safari.(Prevoz Beograd-Aruša-Beograd,prevoz Aruša-mesto početka uspona-Aruša,dozvole za ulazak u nacionalni park Aruša i Kilamandžaro,troškovi viza,smeštaja u hotelu sa doručkom(tri noći)smeštaj u kolibama prilikom uspona,iskusni i profi vodiči,nosači tereta,sva tri obroka prilikom uspona,flaširana voda,usluga doktora i vazdušni transport u slučaju nezgode,osiguranje,vreća,podloška i šator,vodič na safariju,obroci na safariju,korišćenje vozila na safariju.Ko ne želi safari,treba da navede prilikom prijave i cena se umanjuje za 200e.

Akontacija: 1200e do kraja avgusta,300e do kraja septembra,300e do kraja oktobra,300e do kraja novembra,300e do kraja decembra,a ostatak prilikom polaska na aerodromu. Ukoliko se kasni sa prvom uplatom,moguća je korekcija cene usled promenljive cene avio karti!!!Važna napomena: obavezna vakcinacija u institutu dr Milan jovanović “Batut” najmanje mesec dana pre polaska(žuta groznica i anti tetanus).Vakcine se naplaćuju i ne ulaze u cenu akcije.Prilikom vakcinacije dobija se karton o vakcinaciji,koji treba kopirati!!!

Autobiografija vodiča: Vodič velikog broja akcija u p.k. Vukan od 2011.godine.Više od 1200 planinara je uzelo učešće na akcijama,od čega su nekoliko organizovane velikim autobusima. Završen i letnji i zimski alpinistički tečaj,kurs planinarske orjentacije,kao i školu za vodiče 3.kategorije i 2.kategorije(po međunarodnim standardima). Veliko visokogorsko iskustvo,sa preko 100 vrhova ispenjanih preko 2000 mnv,kao i nekoliko preko 3000 mnv,dva vrha preko 4000 mnv i jedan vrh preko 6000 mnv….Prvi organizator iz pk Vukana koji je organizovao akciju na Himalajima.

Svi učesnici na akciji,učestvuju na sopstvenu odgovornost!!!

Akcija se izvodi po pravilniku o bezbednosti u izvođenju planinarskih aktivnosti.

Lepo vreme i dobro druženje i planinarenje,želi vam planinarski vodič Zoran Pavlović i Planinarski klub Vukan!

„Aruša“ nacionalni park

Pleme masai,Tanzanija

Uhuru peak 5895 mnv-najviši vrh Afrike

Tanzanija-zemlja južno od ekvatora

Organizator:

Zoran Pavlović-p.k. “Vukan”

telefon za prijave:  063/83 84 888 i 060/ 0 556 536

ili na mail: pavloviczoran75@gmail.com

 

 

U vreme zimskog računanja vremena sastanci počinu u 19 h

Written by admin on 29. октобра 2018.. Posted in Некатегоризовано

Obaveštenje za članove PK Vukana

Written by admin on 18. септембра 2018.. Posted in NASLOVNA

Obaveštavamo Vas, da smo u saradnji sa Planinarskim savezom Srbije, svim članovima Planinarskog saveza Srbije obezbedili pogodnosti u INTERSPORT u, u vidu davanja -20% popusta na redovne maloprodajne cene prilikom kupovine odeće, obuće i opreme za planinarenje i aktivnosti na otvorenom. Popust će biti omogućen za artikle sa redovnim cenama, i odnosiće se isključivo na brendove: Mckinley, Jack Wolfskin, Deuter, Salomon, Merrell, Alpeactive, Dolomite, Light my fire. Popust se ne sabira sa ostalim popustima, niti važi u akciji 3:2 i ostalim akcijama unapredjenja prodaje.

Svakako možete pratiti sve dodatne pogodnosti na našem sajtu www.intersport.rs. Ukoliko ste zainteresovani, mogu Vam slati obaveštenja za sve trenutne akcije u našim maloprodajnim objektima.

Srdačan pozdrav/ Best regards

 Marina Đalović
Rukovodilac Službe marketinga/ Head of The Marketing Department

 

Ekspedicija Himalaji,masiv Pamir-vrh Lenjin

Written by admin on 16. јуна 2017.. Posted in NASLOVNA

Himalaji   venac Pamir  Lenjin peak 7134 mnv

Polazak: 10.07.2019.godine u 07h sa autobuske stanice u Pozarevcu.

Povratak: 04.08.2019.godine do 18h na autobusku stanicu Pozarevac.

Zaštitni znak Kirgistana

Prevoz: autobus,avioni,transportni kamion.

Smeštaj:hosteli,hoteli,bazni kamp,šatori.

Ishrana: iz ranca,po hostelima,hotelima u baznom kampu.

Oprema: Shodno usponima na velikim visinama.Detaljan spisak opreme biće prosleđen učesnicima ekspedicije.

Dokumenta: biometrijski pasoš,zdrastvena knjižica,planinarska knjižica.

Plan:
1.dan-Putovanje autobusom do beograda,a zatim do aerodroma”Nikola Tesla”. Let od Beograda do najvećeg Turskog grada Istambula(dvočasovni let),gde se usmeravamo ka glavnom gradu Kirgistana Biškeku.

2.dan-Dolazak u Biškek u ranim jutarnjim časovima((sedam sati leta avionom)(Biškek u odnosu na Požarevac +5h)).Na aerodromu završavamo papirologiju oko viza.Smeštaj u hostelu u Biškeku.Slobodan dan u glavnom gradu Kirgistana.Kao grupa idemo i nema razdvajanja.Noćenje u hostelu.

3.dan-U jutarnjim časovima let iz Biškeka za najveći grad južne pokrajine-grad Oš.U Ošu se ukrcavamo u kamione koji nas voze u nacinalni park Pamir na samoj granici sa Tadžikistanom.Smeštaj u baznom kampu.Kamp je dobro opremljen,ima kuhinju,zajedničke prostorije za druženje.Završavamo sve neophodne administrativne poslove i odmaramo.Kamp je smešten na visini od 3600 mnv.

4.dan.-Uspon na jedan od obližnjih vrhova (Camp peak 4461 mnv)sa ciljem aklimatizacije.Povratak u bazni kamp i odmor.

5.dan.-Uspon sa delom opreme do kampa c1.Uspon je dosta naporan jer je u talasima sa visinom(malo gore,pa malo dole).Kamp je na oko 44000 mnv.Kratko zadržavanje u kampu c1,a zatim spust do baznog kampa.Noćenje.

6.dan-U ranim jutarnjim časovima sa ostatkom opreme krećemo ka kampu c1.Laganim tempom,to je naš današnji cilj.Dolazak u kamp c1,koji se nalazi na ledniku.Odmor u kampu i noćenje.

Kretanje naše je obeleženo crvenom isprekidanom linijom

7.dan- U jutarnjim časovima krećemo ka kampu c2,koji se nalazi na visini preko 5000 mnv.Do njega treba proći veliki broj ledničkih pukotina.Sa nama nosimo i deo opreme.Po dolasku u kamp c2 ostavljamo opremu i posle predaha,vraćamo se u kamp c1.Odmor i noćenje.

8.dan-odmor u kampu c1,jer u sledećim kampovima su oskudni uslovi.

9.dan-U jutarnjim časovima sa ostatkom opreme krećemo ka kampu c2.U popodnevnim časovima dolazak u kamp c2,koji je dosta oskudniji od kampa c1 i baznog kampa.Odmor i noćenje.

10.dan- U jutarnjim časovima sa delom opreme krećemo ka kampu c3.U popodnevnim časovima stižemo u kamp,gde ostavljamo opremu i posle predaha,silazak do kampa c2.Odmor i noćenje.

11.dan- U jutarnjim sa ostatkom opreme krećemo ka kamu c3.Pre kampa c3 izlazimo na prevoj gde desno sta za vodi na vrh Razdeljnjaja 6148 mnv,ali mi idemo levo ka kampu c3,gde stižemo popodne.Odmor i noćenje.

12.dan- U ranim jutarnjim časovima sa delom opreme krećemo ka kampu c4.Grebenska tura,bez još vidljivog vrha.U popodnevnim časovima stižemo u kamp c4.Podižemo šator,ostavljamo deo opreme,odmaramo i nakon toga silazak do kampa c3.Odmor i noćenje.

13.dan- U ranim jutarnjim časovima sa ostatkom opreme krećemo ka kampu c4.U popodnevnim časovima stižemo u kamp,sledi odmor za sutrašnji završni uspon na vrh Lenjin visok 7134 mnv.Kamp c4 je približno na visini od 6400 mnv.

14.dan- U ranim jutarnjim časovima krećemo na završni uspon samo sa neophodnom opremom.U ranim popodnevnim časovima očekivani je izlazak na vrh Ibn Sina 7134 mnv,nama poznat kao peak Lenjin 7134 mnv.Vidik sa vrha je nezaboravan i daleko doseže.Nakon fotkanja na vrhu,jer ako nemate fotku,to je kao da niste ni bili na vrhu!!! Povratak u kamp c4.Odmor i noćenje.

Peak Lenjin 7134 mnv

15.dan- U ranim jutarnjim časovima krećemo ka kampu c3.U ranim popodnevnim časovima stižemo u kamp c3.Odmor i noćenje.

Peak Lenjin 7134 mnv

16.dan- U ranim jutarnjim časovima samo sa neophodnom opremom krećemo ka vrhu Razdeljnjaja 6148 mnv.Oko podneva smo na vrhu.Povratak u c3,odmor i noćenje.

17.dan- U ranim jutarnjim časovima sa svom opremom spust iy kampa c3 u kamp c2.U popodnevnim časovima smo u kampu c2.Odmor i noćenje.

18.dan- U ranim jutarnjim časovima iz kampa c2,krećemo ka kampu c1,gde stižemo u popodnevnim časovima.Odmor i noćenje.

19.dan- U ranim jutarnjim časovima iz kampa c1 se spuštamo do baznog kampa.U popodnevnim časovima smo u baznom kampu.Odmor i noćenje.

20.dan- Pakovanje stvari i opreme i transver kamionima do Oša.Smeštaj u hostelu i odmor.Obilazak centra grada.

21.dan- Let avionom od grada Oš do glavnog grada Kirgistana Biškeka.Smeštaj u hostelu.

22,23,24dan-Ukoliko ne iskoristimo tri rezervna dana na planini,obilazak Biškeka i njegove okoline.

25.dan- Let avionom iz Biškeka za Istambul,a zatim let iz Istambula za Beograd. Od Beograda do Požarevca busom.

26.dan-Požarevac

Cena akcije: 1600e (prevoz+smeštaj+dozvole+troškovi organizacije).Akcija će biti realizovana sa minimum 6 planinara(ja+pet planinara).Prijave najkasnije do 31.08.2018.godine.

Tempo plaćanja 1.rata do kraja januara-100e(2018.god.),2.rata do kraja februara 100e,3.rata 100e do kraja marta,4.rata 100e do kraja aprila,5.rata 100e do kraja maja,6.rata 100e do kraja juna,7.rata 100e do kraja jula,8.rata 100e do kraja avgusta,9.rata 100e do kraja septembra,10.rata 100e do kraja oktobra,11.rata 100e do kraja novembra,12.rata 100e do kraja decembra,13.rata 100e do kraja januara (2019.god.),14.rata 100e do kraja februara,15.rata 100e do kraja marta,16.rata 100e do kraja aprila.

Autobiografija organizatora:  Vodič velikog broja akcija u p.k. Vukan od 2011.godine.Više od 1000 planinara je uzelo učešće na akcijama,od čega su nekoliko organizovane velikim autobusima.Završen i letnji i zimski alpinistički tečaj,kurs planinarske orjentacije,kao i školu za vodiče 3.kategorije(po međunarodnim standardima).Veliko visokogorsko iskustvo,sa preko 100 vrhova ispenjanih preko 2000 mnv,kao i nekoliko preko 3000 mnv,dva vrha preko 4000 mnv i jedan vrh preko 6000 mnv….Prvi organizator iz p.k. Vukana koji je organizovao akciju na Himalajima.

Svi učesnici na akciji,učestvuju na sopstvenu odgovornost!!!

Akcija se izvodi po pravilniku o bezbednosti u izvođenju planinarskih aktivnosti.

 Lepo vreme i dobro druženje,žele vam,Zoran Pavlović(planinarski vodič) i planinarski klub “Vukan”

 Organizator: Zoran Pavlović

telefon za prijave:  063/83 84 888 i 060/ 0 556 536

ili na gmail:  pavloviczoran75@gmail.com

 

Najava akcija

Written by admin on 18. децембра 2014.. Posted in NASLOVNA