Godišnja Skupština

Written by admin on 15. марта 2023.. Posted in NASLOVNA


САЗИВАМ

РЕДОВНУ СКУПШТИНУ ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА ВУКАН

Скупштина ће се одржати у Уторак 11. April 2023. године у М.З Булевар са почетком у 18. 00 часова 

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање седнице Скупштине и поздрави домаћина 

2. Избор радних тела Скупштине 

– Радно председништво 

– Верификациона комисија 

– Записничар 

– Оверачи записника 

3. Извештај верификационе комисије 

4. Усвајање предложеног Дневног реда 

5. Извештаји о раду органа Управе ПК Вукана за 2022 г

– Управног одбора 

– Начелништва и такмичарске комисије 

– Надзорног одбора 

– Већа части 

– Финансијски извештај 

6. Дискусија о поднетим извештајима 

7. Усвајање поднетих извештаја 

8. Додела признања 

9. Одлучивање о жалбама

10. Разно 

Председник ПК Вукана 

Новица Митић с.р.

Planirana svečana večera se otkazuje zbog malog broja zainteresovanih.