Prvavilnik Homoljskog Planinarskog Maratona

 1. Homoljski Planinarski Maraton (HPM) je
  jednodnevna sportsko  takmičarsko
  rekreatinva manifestacija koja se održava na području triju opština: Petrovac
  na Mlavi, Kučevo i Žagubica. 
 2. Osnivač i organizator Homoljskog planinarskog
  maratona je Planinarski Klub Vukan od 2010 god a od 2024 god suorganizator je  Planinarsko Drušvo Štubej.

Pojedinačnom odlukom kao suorganizatori mogu biti i drugi planinarski klubovi/ društva – članovi  PSS-a sa teritorije Braničevskog okruga. 

 • HPM
  ima svoj logo koji izgleda:

Homoljski marathon ima dve staze:
staza Velikog maratona dužine 37 km (uspon  1850 m, spust  1850 m) I ima 7 kontrolnih tačaka :
KT -1 vrh Štubelj 940 m
KT- 2 vrh Vranjske stene 884 m
KT-3 Miucića pećina
KT-4 Vrata
KT-5  vitovička reka
KT -6 vrh Štubejska greda
KT-7 put za Ravnište

Na stazi HPM ima 1 izvor pitke vode.

staza Malog maratona dužine 17 km uspon (760 m spust 760 m)

Topografska karta sa ucrtanom stazom HPM u prilogu je deo ovog pravilnika

Staze HPM su markirane plavo –žutom bojom i jasno se razlikuju od makracija drugih planinarskih staza.

   HPM se  održava prve subote u mesecu Aprilu i prijavljuje se na konkurs za tradicionalne akcije Planinarskog Saveza Srbije.

 • Ogranizator se brine da sve staze HPM budu blagovremeno
  pripremljene kao I da se peforatori ili elektronski overivači blagovremeno budu
  postavljeni na kontrolnim tačkama.
 • Organizator obezbeđuje izdavanje učesničkih knjižica
  učesnicima HPM,
 • Učesnička knjižica sadrži ime i prezime učesnika.
  Učesnički broj. Mapu HPM i mesto za overivanje prlaska kroz kontrolne tačke.
  Broj tel za hitnu medicinsku pomoć. Izgled učesničke knjižice je do ovog
  pravilnika.
 • Startno i ciljno mesto HPM je ispred restorana Kod pećine Ceremošnja ( 500 nm).

  – vreme starta je  8 30 h

  –  staza HPM se zatvara u 20 h
 • Organizator obezbeđuje regularnost starta, merenja
  vremena, proveru prolaska kontrolnih tačaka i rangirnje takmičara na osnovu
  vremena dolaska na cilj.
 • Organizator obezbeđuje hitnu medicinsku pomoć
  učesnicima HPM u slučaju povređivanja i drugih zdravstvenih problema
  angžovanjem sertifikovanih organizacija za pružanje ove pomoći u
  planinama. 
 • Organizator
  obezbeđuje ručak za učesnike HPM na komercijalnoj osnovi angažovanjem uslužno
  ugostitljskih organizacija –  firmi.

Za učesnike HPM

 1. Učesnici
  HPM traba da poseduju iskstvo za kretanje po planinama. Da su u dobroj fizičkoj
  kondiciji, da su adekvatno obučeni za kretanje po planiskim stazama i stenama.
 2. Učesnici maratona obavezni su da se
  kreću isključivo plavo-žuto obeleženom stazom. Ako slučajno ne vide
  markaciju ispred sebe, potrebno je da se vrate nazad do mesta gde su je
  poslednji put videli i nastave dalje kretanje markiranom stazom. 
 3. Svaki učesnik HPM
  ispod 16 god učestuvuje uz punoletnu osobu koja je odgovorna za njegovu
  bezbedost.
 4. Svi učesnici
  HPM dužni su da pre starta HPM da se prijave organizatoru HPM koji im po
  punjavanju prijave izdaje učesničku knjižicu sa učesničkim brojem.
  Izgled učesničke prijave je deo ovog pravilnika.    
 5. Učesnici su
  dužni da se kreću stazom HPM tako da na cilj stignu pre zatvaranja HPM.
 6. Pri dolasku na
  cilj učesnici su dužni da se jave organizatoru HPM i daju na uvid svoju
  učesničku knjižicu..
 7. Svaki učesnik na maratonu učestvuje na
  sopstvenu odgovornost.
 8. Svaki učesnik
  HPM koji krene na stazu HPM pre zvaničnog starta HPM biće diskvalifikovan I
  neće se više smatrati učesnikom HPM.
 9. Za učesnike
  kiji su na stazu HPM krenuli posle zvaničnog strarta za startno vreme će se ubeležiti
  vreme kada su predali popunjenu prijavu.

Nagrade:

 • Za učestnike
  HPM organizator obezbeđuje medalje za prva 3 mesta u muškoj i ženskoj
  konkurenciji.

Svi registrovani učestnici HPM koji su prešli celu stazu od 35 km dobijaju priznanje štampano na papiru formata A 5.   

Organizator dodeljuje priznanja – brnozanu značku  učesnicima HPM koji su učestvovali i prešli stazu velikog HPM  5 puta
srebrnu značku učesnicima HPM koji su učestvovali i prešli stazu velikog HPM  10 puta
i zlatnu značku učesnicima HPM koji su učestvovali i prešli stazu velikog HPM  20 putaIzgled prijave za HPM

Prijava za Homoljski Planinarski Maraton                  startni broj   _____

ime i prezime ________________________________________________

pol       m     ž                         datum rođenja_______________

broj telefona / email  ________________________________________

Adresa stanovanja ____________________________________

Planinarski klub / društvo ______________________________

Izjavljujem das am u potpunosti upoznat sa sadržajem pravilnika Homoljskog Planinarskog Maratona (HPM) koja su mi bila dostupna na sajtu www.pkvukan.rs I na prijavnim mestima HPM, da ću se pridržavati pravilnika HPM I da preuzimam punu odgovornost za svoju zdravstvenu I psihofizičku sposobnost za učešće na maratonu, za izbor staze HPM trajanje inačin kretanja po izabranoj staz.

     Datum                                                                     potpis

Izgled prijave za maloletne osobe

Prijava za Homoljski Planinarski Maraton                  startni broj   _____

Ime I prezime maleletne osobe          ___________________________

Pol      m    ž                 datum rođenja    __________________________

Broj telefona maloletne osobe        _____________________________

Adresa      _________________________________________________

Ime I prezime ovlašćenog   lica      ______________________________

Srodstvo sa maloletnom osobom   _____________________________

Izjavljujem das am u potpunosti upoznat sa sadržajem pravilnika Homoljskog Planinarskog Maratona (HPM) koja su mi bila dostupna na sajtu www.pkvukan.rs I na prijavnim mestima HPM.  Za maloletog učesnika HPM  ___________________________   u svojstu lica ovlašćenog za njegovo čuvanje I staranje o njemu, potvrđujem da je za maloletnika/maloletnicu utvrđena njegova/ njena zdravstvena sposobnost, za aktivnosti koje izuskuje učešće na HPM I da ću tokom učešča na HPM biti njegov / njen pratilac odgovoran za njegovo / njeno ponašanjeu skaldu sa pravilnikom HPM I za njegovu / njenu bezbednost.

Datum                                                                                 potpis   ovlašćenog lica