Prvavilnik Homoljskog Planinarskog Maratona

 1. Homoljski Planinarski Maraton (HPM) je jednodnevna sportsko  takmičarsko rekreatinva manifestacija koja se održava na području triju opština: Petrovac na Mlavi, Kučevo i Žagubica. 
 2. Osnivač i organizator Homoljskog planinarskog maratona je Planinarski Klub Vukan od 2010 god a od 2019 god suorganizator je  Planinarsko Drušvo Gornjak.

Pojedinačnom odlukom kao suorganizatori mogu biti i drugi planinarski klubovi/ društva – članovi  PSS-a sa teritorije Braničevskog okruga. 

 • HPM ima svoj logo koji izgleda:

Homoljski marathon ima dve staze:
staza Velikog maratona dužine 35 km visinska razlika  3500 m (uspon  1800 m, spust  1800 m) I ima 7 kontrolnih tačaka :
KT -1 vrh Štubelj 940 m
KT- 2 vrh Veliki Vranj 884 m
KT-3 izvor Krepoljinske reke
KT-4 Miucića pećina
KT-5  Hajdučka  pećina
KT -6 vrh Vrata 815 m
KT-7 vrh Kobilja glava 778 m

Na stazi HPM ima 4 izvora pitke vode.

staza Malog maratona dužine 16 km uspon (760 m spust 760 m)

Topografska karta sa ucrtanom stazom HPM u prilogu je deo ovog pravilnika

Staze HPM su markirane plavo –žutom bojom i jasno se razlikuju od makracija drugih planinarskih staza.

   HPM se  održava prve subote u mesecu Aprilu i prijavljuje se na konkurs za tradicionalne akcije Planinarskog Saveza Srbije.

 • Ogranizator se brine da sve staze HPM budu blagovremeno pripremljene kao I da se peforatori ili elektronski overivači blagovremeno budu postavljeni na kontrolnim tačkama.
 • Organizator obezbeđuje izdavanje učesničkih knjižica učesnicima HPM,
 • Učesnička knjižica sadrži ime i prezime učesnika. Učesnički broj. Mapu HPM i mesto za overivanje prlaska kroz kontrolne tačke. Broj tel za hitnu medicinsku pomoć. Izgled učesničke knjižice je do ovog pravilnika.
 • Startno i ciljno mesto HPM je ispred mesne zajednice Vitovnica (247 nm).
  – vreme starta je  8 30 h
  –  staza HPM se zatvara u 20 h
 • Organizator obezbeđuje regularnost starta, merenja vremena, proveru prolaska kontrolnih tačaka i rangirnje takmičara na osnovu vremena dolaska na cilj.
 • Organizator obezbeđuje hitnu medicinsku pomoć učesnicima HPM u slučaju povređivanja i drugih zdravstvenih problema angžovanjem sertifikovanih organizacija za pružanje ove pomoći u planinama. 
 • Organizator obezbeđuje ručak za učesnike HPM na komercijalnoj osnovi angažovanjem uslužno ugostitljskih organizacija –  firmi.

Za učesnike HPM

 1. Učesnici HPM traba da poseduju iskstvo za kretanje po planinama. Da su u dobroj fizičkoj kondiciji, da su adekvatno obučeni za kretanje po planiskim stazama i stenama.
 2. Učesnici maratona obavezni su da se kreću isključivo plavo-žuto obeleženom stazom. Ako slučajno ne vide markaciju ispred sebe, potrebno je da se vrate nazad do mesta gde su je poslednji put videli i nastave dalje kretanje markiranom stazom. 
 3. Svaki učesnik HPM ispod 16 god učestuvuje uz punoletnu osobu koja je odgovorna za njegovu bezbedost.
 4. Svi učesnici HPM dužni su da pre starta HPM da se prijave organizatoru HPM koji im po punjavanju prijave izdaje učesničku knjižicu sa učesničkim brojem. Izgled učesničke prijave je deo ovog pravilnika.    
 5. Učesnici su dužni da se kreću stazom HPM tako da na cilj stignu pre zatvaranja HPM.
 6. Pri dolasku na cilj učesnici su dužni da se jave organizatoru HPM i daju na uvid svoju učesničku knjižicu..
 7. Svaki učesnik na maratonu učestvuje na sopstvenu odgovornost.
 8. Svaki učesnik HPM koji krene na stazu HPM pre zvaničnog starta HPM biće diskvalifikovan I neće se više smatrati učesnikom HPM.
 9. Za učesnike kiji su na stazu HPM krenuli posle zvaničnog strarta za startno vreme će se ubeležiti vreme kada su predali popunjenu prijavu.

Nagrade:

 • Za učestnike HPM organizator obezbeđuje medalje za prva 3 mesta u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Svi registrovani učestnici HPM koji su prešli celu stazu od 35 km dobijaju priznanje štampano na papiru formata A 5.   

Organizator dodeljuje priznanja – brnozanu značku  učesnicima HPM koji su učestvovali i prešli stazu velikog HPM  5 puta
srebrnu značku učesnicima HPM koji su učestvovali i prešli stazu velikog HPM  10 puta
i zlatnu značku učesnicima HPM koji su učestvovali i prešli stazu velikog HPM  20 putaIzgled prijave za HPM

Prijava za Homoljski Planinarski Maraton                  startni broj   _____

ime i prezime ________________________________________________

pol       m     ž                         datum rođenja_______________

broj telefona / email  ________________________________________

Adresa stanovanja ____________________________________

Planinarski klub / društvo ______________________________

Izjavljujem das am u potpunosti upoznat sa sadržajem pravilnika Homoljskog Planinarskog Maratona (HPM) koja su mi bila dostupna na sajtu www.pkvukan.rs I na prijavnim mestima HPM, da ću se pridržavati pravilnika HPM I da preuzimam punu odgovornost za svoju zdravstvenu I psihofizičku sposobnost za učešće na maratonu, za izbor staze HPM trajanje inačin kretanja po izabranoj staz.

     Datum                                                                     potpis

Izgled prijave za maloletne osobe

Prijava za Homoljski Planinarski Maraton                  startni broj   _____

Ime I prezime maleletne osobe          ___________________________

Pol      m    ž                 datum rođenja    __________________________

Broj telefona maloletne osobe        _____________________________

Adresa      _________________________________________________

Ime I prezime ovlašćenog   lica      ______________________________

Srodstvo sa maloletnom osobom   _____________________________

Izjavljujem das am u potpunosti upoznat sa sadržajem pravilnika Homoljskog Planinarskog Maratona (HPM) koja su mi bila dostupna na sajtu www.pkvukan.rs I na prijavnim mestima HPM.  Za maloletog učesnika HPM  ___________________________   u svojstu lica ovlašćenog za njegovo čuvanje I staranje o njemu, potvrđujem da je za maloletnika/maloletnicu utvrđena njegova/ njena zdravstvena sposobnost, za aktivnosti koje izuskuje učešće na HPM I da ću tokom učešča na HPM biti njegov / njen pratilac odgovoran za njegovo / njeno ponašanjeu skaldu sa pravilnikom HPM I za njegovu / njenu bezbednost.

Datum                                                                                 potpis   ovlašćenog lica