Uprava

Predsednik društava    Novica Mitić

podpresednik društva     

načelnik akcija   Zoran Đorđević

sekretar kluba    Snežana Arsić

članovi upravnog odbora:
Maja Smiljković
Dragana Radulović
Novica Cvektović
Zoran Pavlović
Miloš Branković

članovi nadzornog odbora:
Dragomir Janković
Olgica Stamenović
Jagodinka Mitić 

članovi veća časti:
Suzana Todorović
Dragan Zlatković
Ana Stojanović

načelnik alpinisičkog odseka
Bojan Trailović trailovicbojan@yahoo.com
0611171922

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.